Đinh Văn Toàn

Đinh Văn Toàn

Đi mua căn hộ sợ nhất là chủ đầu tư ôm tiền bỏ trốn, tôi để dành tiền cho con, cho cái, cho gia đình. Nên đồng tiền là rất quý nên khi mua căn hộ tôi luôn điều tra kỹ. Bất kỳ điều kiện vô lý hoặc không thích hợp đúng với pháp luật thì tôi bỏ ngay, căn hộ Đạt Gia Centre Point thì lại làm quá tốt trong các vấn đề đó, cam kết rõ ràng, thủ tục hợp lý, đúng pháp luật. Và chăm sóc khách hàng tốt làm tôi yên tâm đặt tiền mua căn hộ. Có căn hộ là có thể an cư và an tâm lạc nghiệp để cho gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn.

0 Comments