Cập nhật thanh toán cho Block A1 căn hộ đạt gia
Posted By :Date :kenny | 09-13-2016
Phòng kinh doanh căn hộ Đạt Gia Centre Point xin thông báo cập nhật đến quý khách quy trình thanh toán của Block A1 để cho quý khách quân tâm đến khối căn hộ có thông tin thanh toán rõ ràng hơn. Mọi thắc mắc hoặc muốn liên hệ để rõ hơn chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ. [TABS_R id=564]
Đọc Thêm
0 Comments
Tiến độ thi công căn hộ Đạt Gia Centre Point
Posted By :Date :kenny | 09-13-2016
Để quý khách có cái nhìn thực tế cũng như xem tiến độ thi công của căn hộ, phòng kinh doanh căn hộ Đạt Gia Centre Point sẽ cập nhật hình dự án mỗi tuần 1 lần về tiến độ thi công căn hộ Đạt Gia Centre Point để quý khách có thể có cái nhìn nhanh, và thực tế hơn. [TABS_R id=660]
Đọc Thêm
0 Comments