Cập nhật thanh toán cho Block A1 căn hộ đạt gia

Cập nhật thanh toán cho Block A1 căn hộ đạt gia

Phòng kinh doanh căn hộ Đạt Gia Centre Point xin thông báo cập nhật đến quý khách quy trình thanh toán của Block A1 để cho quý khách quân tâm đến khối căn hộ có thông tin thanh toán rõ ràng hơn. Mọi thắc mắc hoặc muốn liên hệ để rõ hơn chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ.

Phương thức thanh toán Đạt Gia Centre Point Block A1

0 Comments