Hợp đồng mua bán và phụ lục

Phòng kinh doanh Đạt Gia Centre Point xin gửi đến quý khách hợp đồng mẫu để quý khách có thể hiểu thêm chi tiết về hợp đồng mua bán và phụ lục.

Xin quý khách lưu ý hợp đồng mẫu này chỉ dành cho tham khảo. Và có thể có thay đổi mà không có sự báo trước. Nếu như hình tải chậm, xin quý khách vui lòng bấm vào DOWNLOAD để tải về.

Hợp đồng mua bán & phụ lục

 

PHỤ LỤC

Phụ lục bao gồm mô tả căn hộ, tiến độ thanh toán, và cách quản lý sử dụng căn hộ. Giúp cho quý khách biết thêm chi tiết vật liệu xây dựng, cách thanh toán, và quy trình, nội quy sử dụng căn hộ.

Nếu hình tải chậm xin quý khách vui lòng nhấp vào đây để DOWNLOAD

phu-luc-hop-dong-01