Thanh toán căn hộ Đạt Gia Centre Point

Phương thức thanh toán căn hộ Đạt Gia Centre Point linh động, căn bản và theo tiến độ. Giúp cho quý khách có thể chi trả linh động cũng như bớt áp lực về tài chính.

Phương thức thanh toán Đạt Gia Centre Point Block A1