Tiến độ thi công căn hộ Đạt Gia Centre Point

Để quý khách có cái nhìn thực tế cũng như xem tiến độ thi công của căn hộ, phòng kinh doanh căn hộ Đạt Gia Centre Point sẽ cập nhật hình dự án mỗi tuần 1 lần về tiến độ thi công căn hộ Đạt Gia Centre Point để quý khách có thể có cái nhìn nhanh, và thực tế hơn.

Tiến độ thi công căn hộ đạt gia centre point